Projekty unijne

Tytuł projektu:
Rozwój marki Zniczplast na rynkach międzynarodowych.

Cel i planowany efekt projektu:
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność eksportową na rynkach docelowych USA, Niemcy, Holandia, Francja. Zadania zrealizowane w ramach projektu pozwolą Wnioskodawcy na realizację podstawowych działań sprzedażowych i promocyjnych na nowych rynkach zbytu. W ramach projektu Wnioskodawca zakupi szereg usług doradczych związanych ze zwiększeniem możliwości sprzedażowych na nowych rynkach. oraz weźmie udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 4;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 21.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 617 091,00 PLN (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 426 445,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100).

Termin realizacji: od 2022-07-01 do 2023-09-30

projekt EU
projekty unijne
Skip to content