EU-projecten

Titel project:
Ontwikkeling van het merk Zniczplast op internationale markten.

Doel en het geplande resultaat van het project:
De uitvoering van het project is erop gericht het concurrentievermogen van de aanvrager op internationale markten te vergroten. De aanvrager is van plan om exportactiviteiten te starten op de doelmarkten de VS, Duitsland, Nederland en Frankrijk. De in het kader van het project uitgevoerde taken zullen de aanvrager in staat stellen elementaire verkoop- en promotieactiviteiten op nieuwe afzetmarkten uit te voeren. In het kader van het project zal de aanvrager een aantal adviesdiensten kopen in verband met het vergroten van de verkoopmogelijkheden op nieuwe markten, en zal hij als exposant deelnemen aan internationale beurzen.

Meetbare effecten van de uitvoering van het project:
– Aantal bedrijfsmodellen voor internationalisering voorbereid voor uitvoering – 1;
– Aantal nieuwe markten (landen) waar de aanvrager klaar is om producten te gaan verkopen – 4;
– Aantal georganiseerde distributiekanalen op de doelmarkten – 21.

Waarde project:
De totale waarde van het project bedraagt – 617 091,00 PLN (zegge: zeshonderdzeventienduizend eenennegentig Poolse zloty 00/100).

Bijdrage van Europese Fondsen:
Bijfinanciering van het project zijnde hulp de minimis – 426 445,00 PLN (zegge: vierhonderdzesentwintigduizend vierhonderdvijfenveertig Poolse zloty 00/100).

Uitvoeringstermijn: od van 2022-07-01 tot 2023-09-30

EU projects
dofinansowanie EU
Ga naar de inhoud